نسخه های مختلف پینکوب

تغییرات نسخه ۱.۰

 • ویژگی های نسخه پایه پینکوب (تیم سوشیال تولز)
 • ظاهر بصری بهبود یافته
 • تصویر منتخب روز
 • سناریو جدید در ارسال تصاویر جدید
 • سیستم جستجو محور
 • شاخص قرار داده شدن برچسب برای یافتن تصاویر

تغییرات نسخه ۱.۱

 • افزوده شدن کلید های دانلود و اطلاعات تصویر به محتوی تصویری
 • بهبود ظاهر بصری
 • رفع باگ های جزئی

تغییرات نسخه ۱.۱.۱

 • سیستم جدید افزودن برچسب (کافیست پس از نوشتن هر بچسب کلید فاصله زده شود تا برچسب افزوده شود)
 • برخی باگ های جزئی رفع شد
 • اعمال برخی محدودیت ها در ارسال تصاویر
 • بهبود سامانه تاریخ و زمان
 • افزایش سرعت بارگذاری صفحات

تغییرات نسخه بعد:

 • سناریو ساده تر در ارسال تصاویر
 • ایجاد محدودیت ها مصوب در ارسال محتوی
 • افزوده شدن گروه های کاربری مصوب
 • تغییرات بنیادی در ظاهر بصری
 • جستجو کاربران
 • افزودن سیستم ذکر کردن افراد (در متون)
 • ویرایشگر EXIF
 • افزودن مکان به تصاویر
 • و…

(آینده) تغییرات نسخه ۱.۵ (نسخه نهایی):

 • رفع تمامی باگها و نهایی سازی سرویس