لوگوی پیشنهادی برای گروه قاصدک

لوگوی حرف Q با نماد سیاره و زنبور