لوگوی وبسایت اسکیلدآپ

این لوگو نمایی از دو سطح بر روی هم می باشد که بوسیله یک سطح پله مانند به هم مرتبط می شوند تا حس بالا رفتن را به مخاطب القا کنند از سوی دیگر این لوگو حرف S انگلیسی را نیز نمایش می دهند.