مرداب

تصویری زیبا از یک مرداب در غروب دوست داشتنی