یک خیابون خاطره!

همیشه چنین تصویری منو توی خودشون غرق می کنن غرق افکار ، خاطرات! تصویرو نمی شناسم اما تهه دلم می گم یادش بخیر!

رنگ بندی: