چای!

چای برای بعد از ظهر و قهوه برای صبح «ساتیا نادالا»

رنگ بندی: